Giá tôm Việt Nam vào Mỹ cao hơn giá tôm nhiều nước khác

Giá tôm Việt Nam vào Mỹ cao hơn giá tôm nhiều nước khác

Giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng trong năm 2021, qua đó ở mức cao hơn giá tôm từ nhiều nguồn cung khác và giá tôm trung bình nhập vào Mỹ.

1