Cảnh báo: Người Việt định cư ở Mỹ sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Người Việt định cư ở nước ngoài nếu không đăng ký giữ quốc tịch bị mất, song mới có 6.000 trong khoảng 4,5 triệu kiều bào đăng ký

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Chúng ta sẽ sửa đổi những điều luật không đúng bằng cách gia hạ đăng ký quốc tịch hoặc cải chính sau thời điểm 1/7

  • Trước 1/7, người Việt định cư ở nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, vì sao lại có quy định này?
  • LUật Quốc tịch 2008 quy định, từ thời điểm luật này có hiệu lực đến trước ngày 1/7/2014. Kiều bào nếu không đăng ký thì sẽ mất quốc tịch. Như vậy kiều bào có thời gian từ 2009 để làm việc này và 1/7 là hạn cuối cùng
  • Nghị định 78/2009 quy định, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà hộ chiếu Việt Nam không còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký.

Một số lưu ý về luật quốc tịch Việt Nam và hướng dẫn đăng ký giữ quốc tịch

Việc mất quốc tịch Việt Nam ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, công việc của kiều bào?

Cuộc Sống Người Việt Ở Canada Những Thuận Lợi Và Khó Khăn - IGC Immigration

Khó khăn đầu tiên là việc đầu tư về Việt Nam sẽ không được nhìn nhận là đàu tư của người Việt ở trong nước mà là của người Việt Nam từ nước ngoài. Như vậy các ưu đãi, quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ bị thiệt hơn. Nếu giữ được quốc tịch, việc hồi hương hay thăm thân nhân cũng thuận lợi hơn

Bà con có hai quốc tịch trước hết là được hưởng tất cả các ưu đãi, đảm bảo quyền lợi tại cả hai quốc gia. Khi bà con về Việt Nam có thể sử dụng quốc tịch Việt Nam để sinh sống theo pháp luật nước nhà

Các kiều bào đều cho rằng giữ quốc tịch là quyền thiêng liêng của mỗi người. Số lượng ít người đăng ký lại quốc tịch phản ánh thự trạng bà con luôn mong muốn có quyền độc lập, tự chủ trong vấn đề này

Kiều bào muốn bảo vệ quốc tịch phản ánh thực trạng là bà con luôn mong muốn có quyền độc lập, tự chủ trong vấn đề này.

Kiều bào muốn bảo vệ quốc tịch nhưng phải trong hoàn cảnh được tự do chứ không phải ghì ép bằng việc đăng ký hay không đăng ký. Không ai muốn bỏ đi quốc tịch và cũng không muốn phải xin lại quốc tịch mình đã mang

Tôi cho rằng, ngày 1/7 sắp tới là thời điểm thí điểm, hy vọng thời điểm này sẽ giúp chúng ta rút ra những kinh nghiệm tốt cho quá trình xây dựng và thi hành pháp luật.

Việc mất quốc tịch Việt Nam ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, công việc của kiều bào?

Khó khăn đầu tiên là việc đầu tư về Việt Nam sẽ không được nhìn nhận là đàu tư của người Việt ở trong nước mà là của người Việt Nam từ nước ngoài. Như vậy các ưu đãi, quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ bị thiệt hơn. Nếu giữ được quốc tịch, việc hồi hương hay thăm thân nhân cũng thuận lợi hơn

Bà con có hai quốc tịch trước hết là được hưởng tất cả các ưu đãi, đảm bảo quyền lợi tại cả hai quốc gia. Khi bà con về Việt Nam có thể sử dụng quốc tịch Việt Nam để sinh sống theo pháp luật nước nhà

Luật Quốc tịch hiện nay không nêu rõ là được phép mang 2 quốc tịch. Tuy nhiên, chúng ta áp dụng cơ chế mềm dẻo, nếu Việt Kiều đã mang quốc tihcj các quốc gia họ dang sinh sống mà nước đó không yêu cầu phải từ bỏ quốc tịch Vietj Nam thì chúng ta vẫn chấp nhận cho bà con giữ quốc tịch. Ngược lại khi bà con muốn đăng ký quốc tịch Việt Nam thì bà con vẫn được giữ quốc tịch thứ hai nếu quốc gia kia không yêu cầu phải bỏ.

Cuộc sống của những gia đình sau khi đã ổn định cuộc sống tại Canada

Bộ ngoại giao kiến nghị gì để tháo gỡ vấn đề này?

Quá trình áp dụng thực tiến cho thấy Luật Quốc tịch 2008 đã bộc lộ bất cập, gây phản cảm lớn cho cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoại. Một số kiến nghị sửa đổi điều trong Luật Quốc tịch cũng đã được Thủ tướng ủng hộ. Tuy nhiên việc này phải được Quốc hội thông qua.

Chúng ta có thể sử dụng các biện páp tạm thời như Bộ tư pháp và Bộ Ngoại giao phối hợp với nhau gia hạn trình Thường vụ Quốc hội. Nhìn chung, Quốc hội và Chính phủ đều ủng hộ nguyện vọng gia hạn đăng ký giữ quốc tịch của kiều bào

Tin liên quan
F0 khỏi bệnh vẫn còn di chứng kéo dài: Bác sĩ hướng dẫn cách phục hồi không cần thuốc, ai cũng làm được

F0 khỏi bệnh vẫn còn di chứng kéo dài: Bác sĩ hướng dẫn cách phục hồi không cần thuốc, ai cũng làm được

Tình trạng hậu Covid-19 có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất